מאיר פיצ'חדזה
ישראלי (יליד ברית המועצות), 2010-1955
דברים ללא אומר
1995
פוליאור ואם די אף
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית