אבל פן
ישראלי, (יליד לטוויה), 1963-1883
דתן ואבירם
1950
פסטל

מרכז מידע לאמנות ישראלית