אבל פן
ישראלי, (יליד לטוויה), 1963-1883
דוד הרועה
בקירוב 1950
פסטל

מרכז מידע לאמנות ישראלית