אבל פן
ישראלי, (יליד לטוויה), 1883-1963
ויהי הבל רועה צאן
1923
הדפס אבן

מרכז מידע לאמנות ישראלית