נחום גוטמן
ישראלי, (יליד רוסיה), 1898-1980
פרדסים ביפו
1924
צבעי-שמן על מזוניט

מרכז מידע לאמנות ישראלית