אריה לובין
ישראלי (יליד ארה"ב), 1980-1897
מראה נוף
1935
צבעי-שמן על בד
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית