מרסל ינקו
ישראלי, יליד רומניה, 1895-1984
מכבים
1952
צבעי-שמן על בד
גובה 70 ס''מ, רוחב 100 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית