יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה ב-1933
לאיוס, מתוך סדרת ''אדיפוס רקס''
1979-1978
תחריט; תצריב צילומי, תצריב, תחריט יבש ועפרון חשמלי
גובה 56 ס''מ, רוחב 38 ס''מ
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית