יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה ב-1933
גרמניה אגדת חורף, מחווה להיינריך היינה
1987
עירוב טכניקות על עץ
גובה 230 ס''מ, רוחב 315 ס''מ, עומק 15 ס''מ
אוסף האמן
© האמן

תערוכות: תומרקין: פסלים, 1992-1957, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב, אולם יוסף ורבקה מאירהוף ואולם משולם ריקליס, 1992

מרכז מידע לאמנות ישראלית