יגאל תומרקין
ישראלי, (נולד בגרמניה) ב-1933
רקוויאם גרמני
1992-1991
ברזל
גובה 510 ס''מ
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית