יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה ב-19337
ממלכת ירושלים
1992-1990
ברזל
גן אבו נבוט, תל אביב-יפו
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית