יגאל תומרקין
שראלי, נולד בגרמניה ב-1933
מזבח
1995
גרנית ורוד ופלדה
גובה 320 ס''מ
גן לאומי כוכב הירדן
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית