יגאל תומרקין
שראלי, נולד בגרמניה ב-1933
גליוראקטור 3
1995
פלדה
גובה 360 ס''מ
גן לאומי כוכב הירדן
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית