יגאל תומרקין
שראלי, נולד בגרמניה ב-1933
סטילהנג'
1995-1981
פלדה
גובה 260 ס''מ
גן לאומי כוכב הירדן

מרכז מידע לאמנות ישראלית