יגאל תומרקין
ישראלי, (נולד בגרמניה) ב-1933
עצים ושיבעת עמודי החוכמה
1992
פלדה מחושלת
גובה 420 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית