יגאל תומרקין
ישראלי, (נולד בגרמניה) ב-1933
בלבואר 3
1993
פלדה מחושלת
גובה 420 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית