יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה ב-1933
השיר על הארץ
1978
פלדה, אבן לקט, אדמה
גובה 220 ס''מ
גן לאומי כוכב הירדן
© האמן

תערוכות: תומרקין: פסלים, 1992-1957, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב, אולם יוסף ורבקה מאירהוף ואולם משולם ריקליס, 1992

מרכז מידע לאמנות ישראלית