יגאל תומרקין
ישראלי, (נולד בגרמניה) ב-1933
המיתוס הישראלי: שכול ושואה
1989-1966
פלדה וברזל יציקה צבועים
גובה 120 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית