יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה ב-1933
מברטה השמנה עד רוזה האדומה
1988-1984
פלדה צבועה
גובה 230 ס''מ
גן לאומי כוכב הירדן
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית