יגאל תומרקין
ישראלי, (נולד בגרמניה) ב-1933
1837/1997 טרם
1997

מרכז מידע לאמנות ישראלית