יגאל תומרקין
ישראלי, (נולד בגרמניה) ב-1933
מנינגיטיס כחול (פרט)
1997

מרכז מידע לאמנות ישראלית