יגאל תומרקין
ישראלי, (נולד בגרמניה) ב-1933
מנינגיטיס כחול - סיור מודרך

מרכז מידע לאמנות ישראלית