שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
הקברן
1937
גואש על קרטון אפור
גובה 58.5 ס''מ, רוחב 36 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית