שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
חוה (לילה)
1944-45
גואש על נייר
גובה 46.2 ס''מ, רוחב 26.8 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית