שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
הגז
1947
צבעי-שמן על פרספקס
גובה 48 ס''מ, רוחב 63 ס''מ
מוזיאון תל-אביב לאמנות, תל-אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית