שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
קפה
1960
צבעי-שמן על עץ

מרכז מידע לאמנות ישראלית