אבל פן
ישראלי (יליד לטוויה), 1963-1883
אנשי אברהם ואנשי לוט
הדפס אבן

מרכז מידע לאמנות ישראלית