אבל פן
אנשי אברהם ואנשי לוט
הדפס אבן
מספר רישום: P78.01.4479

מרכז מידע לאמנות ישראלית