רבקה אליאב
ישראליתl
ציור

מרכז מידע לאמנות ישראלית