רבקה בר דב
ישראלית ,נולדה ב - ישראל
ציור

מרכז מידע לאמנות ישראלית