הילה לייזר בג'ה
אדמה לבנה
1993
חביות ברזל חלוד, גבס ועץ

מרכז מידע לאמנות ישראלית