אבל פן
ישראלי, (יליד האימפריה הרוסית), 1963-1883
עקדת יצחק
1943
פסטל על קרטון
אוסף פרטי
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית