שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
הרועה
1949
גואש
גובה 40 ס''מ, רוחב 29 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית