גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 1942- 2008
טבע דומם, סקיצה לחמישה פסלים
1994
עירוב טכניקות
מידות משתנות

תצלום תיעודי מעיזבון גדעון גכטמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית