פנחס ליטבינובסקי
ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1985-1894
דיוקן חנה רובינא
1930
צבעי שמן על בד
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית