פנחס ליטבינובסקי
מאהבים
שמן על זכוכית
49 x 70 cm.

מרכז מידע לאמנות ישראלית