פנחס ליטבינובסקי
נוף
שמן על בד
49.5 x 32.5 cm.

מרכז מידע לאמנות ישראלית