פנחס ליטבינובסקי
פורטרט רופין
שמן על בד
65 x 50 cm.

מרכז מידע לאמנות ישראלית