פנחס ליטבינובסקי
פורטרט של חוה מאגנס
גואש
47 x 65 cm.

מרכז מידע לאמנות ישראלית