ישראל רבינוביץ
“הנני קולע את יושבי הארץ”
“על מה אבדה ארץ”

1997
אבן וברזל צבוע

מרכז מידע לאמנות ישראלית