אריה לובין
שתי דמויות
1929
צבעי-שמן על בד

מרכז מידע לאמנות ישראלית