מרסל ינקו
ישראלי, יליד רומניה, 1984-1895
הכנרת
1940
צבעי-מים ודיו
גובה 225 מ''מ, רוחב 355 מ''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית