אמנון (זיגי) בן חיים
אבן פורחת
1986

מרכז מידע לאמנות ישראלית