אמנון (זיגי) בן חיים
שדרה בדמדומים
1984

מרכז מידע לאמנות ישראלית