אמנון (זיגי) בן חיים
מפרש לילה
1990

מרכז מידע לאמנות ישראלית