אמנון (זיגי) בן חיים
לגיון של טיטנים
1983

מרכז מידע לאמנות ישראלית