אמנון (זיגי) בן חיים
שדה הליכה
1986

מרכז מידע לאמנות ישראלית