אמנון (זיגי) בן חיים
סלע מתגלגל
1987

מרכז מידע לאמנות ישראלית