אמנון (זיגי) בן חיים
מרכבת הזמן
1988

מרכז מידע לאמנות ישראלית