אמנון (זיגי) בן חיים
גאולה ובריאה
1997

מרכז מידע לאמנות ישראלית